تماس با مدیریت ایرانیان

01

برای تماس با ما می توانید از مسیرهای زیر تماس بگیرید. زمان پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۴

دفتر مرکزی

اصفهان – میدان امام حسین، ارگ عظیم جهان نما، فاز ۴، طبقه ۵، واحد ۵۰۱
امور دانشجوئی و اداری (ساعت ۹ تا ۱۴): ۳۲۱۲۱۳۲۵-۰۳۱ و ۳۲۱۲۱۳۲۶-۰۳۱ و ۳۲۱۲۱۳۲۷-۰۳۱
تماس با شماره های فوق و اتصال به داخلی ۳
اداری: info@iranianbs.com