MBA مجازی سطح یک

 • ثبت نام دوره هفدهم با تخفیف فوق العاده فقط تا 15 آذر آغاز شد

  ادامه

MBA مجازی سطح دو

 • ثبت نام شانزدهمین دوره سطح دو با گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای

  ادامه

MBA مجازی پیشرفته

 • ثبت نام چهاردهمین دوره پیشرفته با گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای

  ادامه

MBA مجازی یکساله

 • ثبت نام پانزدهمین دوره یکساله با گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای

  ادامه

برترین و جدیدترین برنامه ها


درباره مرکز آموزش مجازی ایرانیان: ماموریت ما همیشگی کردن آموزش است

مرکز آموزش مجازی ایرانیان به عنوان اولین مرکز رسمی آموزش مجازی فنی و حرفه ای ایران، با همیشگی نمودن آموزش از طریق انواع ابزارهای الکترونیکی، بهبود شرایط کار و زندگی مردم را هدف قرار داده است. آموزش الکترونیکی محدود به اینترنت نمی شود و گستره وسیعی از ابزارها را در بر می گیرد. همیشگی نمودن آموزش به مفهوم حذف بسیاری از محدودیتهای زمانی و مکانی است که تنها از آموزش الکترونیکی انتظار می رود. مدل فعالیت مرکز آموزش مجازی ایرانیان عبارت است از به کارگیری تمام ابزارهای متعارف و غیر متعارف الکترونیکی و مخابراتی با هدف همیشگی نمودن فرایند آموزشی. همیشگی کردن آموزش به مفهوم ایجاد فرآیند بلاانقطاع آموزشی می باشد. مرکز ایرانیان با مشخص نمودن ابزار مناسب آموزش هر دوره تلاش می کند بهترین تاثیر را بر کار و زندگی فراگیران ایجاد کند. آموزش مدیریت ، آموزش بازرگانی و کسب و کار و ... بخشی از آموزش های الکترونیکی مرکز ایرانیان هستند.